Het Ondernemersbolwerk verwelkomt: Marcosalentijn.nl

‘The day you make up your mind is your lucky day’. Marco is verslavingscoach gespecialiseerd in de disciplines: ‘stoppen met roken’ en ‘Stoppen met aardig zijn’. In deze ogenschijnlijke tegenstelling aan de gemiddelde opvatting hierover begrijpen de meeste mensen wel wat hier wordt bedoeld. TE aardig zijn kan zodanig veel van je vergen dat het ten koste gaat van jezelf. Marco brengt daarin de balans terug in je leven. Laat u hier verder informeren.